Voyage

304 teksty – auto­rem jest Voyage.

to, że Bóg przeb­rał Cię za Kobietę
nie znaczy, że nie widzę w Tobie
Anioła...

;)) 

myśl
zebrała 278 fiszek • 12 marca 2014, 23:47

Na­wet kie­sze­nie mam pełne gwiazd
od kiedy spadłaś mi z nieba
Kobieto...
I życie o je­den od­dech bogatsze...


;)) 

myśl
zebrała 340 fiszek • 31 sierpnia 2013, 21:44

jeszcze Twój do­tyk mną niecier­pli­wie oddycha
gdy tulę moc­no co mi najdroższe
i chylę us­ta nad cza­sem, on mil­knie na­mi spłoszony
jeszcze Two­je dłonie w moich ra­mionach drzemią
i noc za dzień się prze­biera

a już tęsknię do nas
bo tak dob­rze mi z Tobą w sercu 

myśl
zebrała 326 fiszek • 30 czerwca 2013, 23:37

tam, gdzie spoj­rze­nie za­mienia się w dotyk
i us­ta łączą się w dłoniach nocy
tam będę, byłem i jestem
kon­wa­lią Cię nazwę, ich za­pachem otulę
uklęknę przed życiem, od­dam Ci oddech
bo wiesz, że nig­dy Ciebie

nie przestałem

kochać... 

myśl
zebrała 322 fiszki • 15 maja 2013, 01:15

Na­wet kiedy jes­teś po­za za­sięgiem mych spojrzeń
wra­cam w nasze miej­sca wyz­naczo­ne czasem
pachnące chle­bem, jak wte­dy, gdy myślą moją byłaś
i stałaś cała w bieli, ta­jem­nicą po­ran­ka i no­cy marzeniem

Na­wet kiedy odpływam w dal sza­rej rzeczywistości
wra­cam do szeptów zielo­nych i rzęs mok­rych od bólu

Za Twą łzę mógłbym zabić

nie py­taj dlaczego... 

myśl
zebrała 281 fiszek • 23 kwietnia 2013, 12:18

Są spot­ka­nia serc, których nie można ominąć..in­spir...Ania Kowalczyk..:))


Odtwórz  

myśl
zebrała 277 fiszek • 2 marca 2013, 01:36

Bo " kocham ", to zbyt mało na miłość..inspir..Chiante..;) 

myśl
zebrała 259 fiszek • 26 lutego 2013, 23:57

i kiedy od­ległość za­mieniasz na se­kun­dy tęsknoty
i w ty­siącu spoj­rzeń szu­kasz te­go jednego
choćbyś zbłądził wśród gwa­ru uśmiechów
je­dyny tu­lisz do serca
i łzę pożeg­na­nia głas­kasz wspomnieniem

wiesz, że kochasz...
- niebo masz dwa kro­ki bliżej 

myśl
zebrała 261 fiszek • 12 lutego 2013, 23:50

Śle­pa to uliczka, kiedy człowiek przyłapa­ny na kłamstwie
brnie w zaparte...


po raz ko­lej­ny pla­giato­rom i ich kla­kierom - ma­cie jeszcze trochę wsty­du ? 

myśl
zebrała 224 fiszki • 23 stycznia 2013, 00:30

Noszę Ko­bietę na rękach..
zwłaszcza, gdy ma za ciężką torebkę..;)) 

myśl
zebrała 219 fiszek • 16 stycznia 2013, 22:37
Voyage

^^^^^^^^^^ Jeśli nie chcesz zabłysnąć inteligencją w komentarzu uprzejmie proszę nie zaśmiecać mojej strony jałową dysputą. Swoimi słowami tworzysz swój obraz, nie zapominaj. Podoba Ci się, daj plus..;) pozdrówka..;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Voyage

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2016, 00:28Voyage sko­men­to­wał tek­st Mały rachu­nek za wielką [...]

11 grudnia 2016, 00:16Voyage sko­men­to­wał tek­st Co­raz trud­niej mi [...]

11 grudnia 2016, 00:08Voyage sko­men­to­wał tek­st Nie wol­no mi nie [...]